CHRZEST

 

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19)

 

Chrzest jako pierwszy Sakrament Nowego Przymierza jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą wprowadzającą do życia w Duchu i otwierającą dostęp do następnych sakramentów. Chrzest udzielany przez zanurzenie lub polanie głowy dziecka wodą, dzięki działaniu Ducha Świętego jest obmyciem, które oczyszcza, uświęca i usprawiedliwia, oznacza i urzeczywistnia śmierć dla grzechu poprzez wejście w życie Trójcy Świętej przez upodobnienie do misterium paschalnego Chrystusa.

Dokumenty potrzebne do Sakramentu Chrztu Świętego 

 • Akt urodzenia dziecka
 • Akt zawarcia związku małżeńskiego przez rodziców
 • Zaświadczenie dla rodziców chrzestnych zamieszkałych poza parafią chrztu dziecka
 • Dane osobowe rodziców i chrzestnych
 • Udział w katechezie chrzcielnej
 • Przystąpienie do Spowiedzi świętej
 • Zgoda ks. Proboszcza w przypadku chrztu poza swoją parafią

 

SPOWIEDŹ

 

„Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20, 19-23)

 

Spowiedź jest Sakramentem Pokuty i pojednania czyli spowiedź to dar łaski Bożego Miłosierdzia gdzie Chrystus za pośrednictwem kapłana odpuszcza nam grzechy. Spotkanie z Chrystusem w Sakramencie Pokuty wymaga odpowiedniego usposobienia i należytego przygotowania. Usposobieniem jest miłość ku Bogu, a wyraża się ona przez szczerą wolę i gotowość do poprawy, co każe nam podjąć trud odpowiedniego przygotowania się do spowiedzi.

Aby dobrze przeżyć ten Sakrament należy wypełnić pięć warunków dobrej spowiedzi świętej:

 • rachunek sumienia
 • żal za grzechy
 • szczera spowiedź
 • mocne postanowienie poprawy
 • oraz zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu.

 

Ci, którzy przystępują do Sakramentu Pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą (KKK 1422). Z sakramentu pokuty w naszym kościele parafialnym można skorzystać w tygodniu przed  Mszą świętą wieczorną

 

EUCHARYSTIA

 

Eucharystia, jak uczył nas Jan Paweł II znajduje się w centrum wiary i życia kościoła. Historycznie nawiązuje do ostatniej wieczerzy, gdzie Pan Jezus przemienił chleb w swoje ciało i wino w swoją krew, ustanawiając także Sakrament Kapłaństwa w słowach „…to czyńcie na moją pamiątkę.”

 

Podział liturgiczny Mszy świętej składa się z czterech części:

 • obrzędy wstępne
 • liturgia słowa bożego
 • liturgia eucharystyczna
 • obrzędy zakończenia

Obowiązkiem każdego katolika, zgodnie z trzecim przykazaniem jest uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii. Opuszczenie niedzielnej Mszy świętej z własnej winy jest grzechem ciężkim, który wymaga Spowiedzi świętej i rozgrzeszenia aby będąc w stanie łaski uświęcającej przyjąć Komunię świętą.

Dla osób, które z różnych powodów nie mogły brać udziału w niedzielnej Mszy świętej w naszej parafii jest możliwość uczestnictwa w sobotniej, wieczornej Eucharystii. Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego. ( KPK 1248 )

Osoby chore nie mają grzechu jeśli opuszczą niedzielną Eucharystię, one mogą przeżyć i łączyć się w sposób duchowy za pośrednictwem środków masowego przekazu. Warto też pamiętać, że pełne uczestnictwo w Najświętszej ofierze to przyjęcie Ciała Chrystusa.

Jeśli katolik wierzący i praktykujący będąc w stanie łaski uświęcającej, uczestniczy we Mszy świętej to może przyjąć Komunię świętą dwa razy w ciągu jednego dnia.

Jeśli nie ma się grzechu ciężkiego, który nie wymaga Spowiedzi świętej to można przyjąć Ciało Chrystusa poprzez wzbudzony żal za grzechy lekkie, który odbywa się zawsze na początku każdej Eucharystii.

 

Dokumenty potrzebne do I Komunii Świętej

 • Dane osobowe dziecka
 • Ad sacra – odpis chrztu świętego z parafii gdzie był chrzest
 • Obecność na katechezie szkolnej
 • Zaliczenie małego katechizmu
 • Uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej mszy świętej
 • Udział w spotkaniach formacyjnych w kościele
 • Przystąpienie do Spowiedzi świętej

 

BIERZMOWANIE

 

„A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.”

(J 14, 26)

 

Sakrament Bierzmowania jest sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości. Dzięki niemu wierni ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego oraz zobowiązują się, jako świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i czynem oraz do jej obrony. Jest nawiązaniem do biblijnej sceny zesłania Ducha Świętego w dniu pięćdziesiątnicy w wieczerniku.

Sakrament Bierzmowania udoskonala w nas łaskę chrztu, głębiej zakorzenia w synostwie Bożym, ściślej jednoczy nas z Chrystusem, pomnaża dary Ducha Świętego, udoskonala naszą więź z Kościołem, umacnia do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem.

Sakrament ten ma na celu umocnić młodego człowieka w wierze poprzez siedem darów Ducha Świętego:

 • Mądrości
 • Rozumu
 • Rady
 • Męstwa
 • Umiejętności
 • Pobożności
 • Bojaźni bożej

Dokumenty potrzebne do Sakramentu Bierzmowania

 • Dane personalne kandydata
 • Ad sacra – odpis chrztu świętego z parafii gdzie był chrzest
 • Udział w katechezie szkolnej
 • Indeks z uzupełnionymi wpisami i obecnością na spotkaniach w kościele
 • Wybór imienia i krótka biografia swego patrona
 • Dane osobowe świadka bierzmowania
 • Zgoda ks. Proboszcza na bierzmowanie poza swoją parafią

 

MAŁŻEŃSTWO

 

„Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!” (Mk 10,6-9)

 

Twórcą małżeństwa jest Bóg, który ustanowił święty i nierozerwalny związek w raju, powołując dwoje ludzi do przekazywania życia, jak również do miłości i pomocy we wzajemnym współżyciu. Stąd małżeństwo jest służbą i niezwykle odpowiedzialnym obowiązkiem wobec Kościoła i narodu. Dlatego osoby pragnące żyć ze sobą razem powinny dobrze przygotować się do tego sakramentu. Bezpośrednim okresem przygotowania jest narzeczeństwo.

Sakrament Małżeństwa łączy dwoje ludzi mężczyznę i kobietę we wzajemnej miłości poprzez wypowiedzianą przed Bogiem i Kościołem przysięgę małżeńską.

Dziś najczęściej zawierane są małżeństwa konkordatowe, polegające na samym ślubie kościelnym, ze skutkami prawa cywilnego na mocy zaświadczenia z USC

Dokumenty potrzebne do Sakramentu Małżeństwa:

 • Dowody osobiste narzeczonych i świadków – ksero
 • Świadectwo chrztu z parafii gdzie był Chrzest święty – wpis o bierzmowaniu
 • Świadectwo ukończenia katechizacji szkoły średniej – ksero
 • Zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego i poradni rodzinnej
 • Zaświadczenie USC przy ślubie konkordatowym
 • Odpis zapowiedzi jeśli narzeczeni są z różnych parafii
 • Licencja lub zgoda Proboszcza jednego z parafii narzeczonych na ślub w innej parafii

 

KAPŁAŃSTWO

 

„Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (Jan 20, 21)

 

Sakrament Kapłaństwa został ustanowiony przez Chrystusa. Daje władzę sprawowania świętych obowiązków związanych z kultem Bożym i zbawieniem dusz, wyciska na duszy osoby przyjmującej ten sakrament charakter sługi Bożego. Sakrament Kapłaństwa to powołanie do wyłącznej służby Bogu i kościołowi poprzez formację duchową i intelektualną w seminarium, uwieńczoną przyjęciem święceń kapłańskich, którego udziela Biskup danej diecezji. Prosimy wszystkich parafian o modlitwę w intencji powołań, tak aby nie zabrakło w kościele głosicieli słowa Bożego. Modlimy się o to podczas każdej mszy świętej a zwłaszcza w pierwsze czwartki miesiąca, gdyż jak wiemy, Wielki Czwartek jest dniem ustanowienia kapłaństwa. Proboszczami Parafii p.w. św. Michała Archanioła w Olbrachtowie od roku 2001 byli:

 • Kanonik Ludwik Lewandowski – od 2001 roku
 • Kanonik Zygmunt Czepirski – od 2005 roku
 • Adam Tablowski – od 2015 roku
 • Arkadiusz Rzetecki – od 2020 roku – obecny Proboszcz

 

NAMASZCZENIE

 

„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5,14-15 )

 

Sakrament Namaszczenia jest to sakrament umocnienia i uzdrowienia człowieka chorego w jego ludzkim cierpieniu oraz godnym przejściu do wieczności, jest on potrzebny nie tylko chorym, ale również ich bliskim we wspólnym przeżywaniu prawdy. Udziela się go poprzez namaszczenie olejem chorego, czoła i rąk. W praktyce osoba chora przyjmuje namaszczenia raz w roku.  Należy pamiętać, że jest to sakrament dla żywych a nie zmarłych. Błąd polega na traktowaniu tego sakramentu jako „kresu życia człowieka” i odwlekaniu z jego przyjęciem aż do agonii. Jeśli wierzymy w skutki, jakie ten sakrament ze sobą niesie, to powinien on być udzielony znacznie wcześniej.

Warto pamiętać o kilku zasadach godnego podjęcia takiego rodzaju wizyty duszpasterskiej. W pokoju, gdzie leży chory, należy przygotować stół przykryty białym obrusem, na którym kapłan będzie mógł położyć bursę z Komunią świętą. Na stole powinien znajdować się także krzyż, zapalone dwie świece oraz talerzyk z wodą święconą. Jeżeli osoba starsza czy chora ma kłopoty z przełykaniem, można przygotować wcześniej szklankę z czystą, przegotowaną wodą, można ją podać do popicia po Komunii świętej. Jeżeli osoba chora chce skorzystać ze Sakramentu Pokuty należy pozostawić ją sam na sam z księdzem. Natomiast w obrzędzie Komunii świętej czy Namaszczenia Chorych powinni brać udział wszyscy domownicy. W sytuacji przyjmowania Namaszczenia Chorych na stole powinien być przygotowany na talerzyku kawałek waty, by kapłan mógł w tę watę wytrzeć palce z oleju świętego. Po obrzędzie Namaszczenia Chorych watę należy bezzwłocznie spalić. Po wyjściu księdza wskazane jest pozostanie przy łóżku chorego chociaż na chwilę modlitwy dziękczynnej. Warto również wiedzieć, iż chorych nie obowiązuje post Eucharystyczny.

W naszej parafii w każdą pierwszą sobotę miesiąca jest objazd chorych z Komunią Świętą oraz możliwością przyjęcia Sakramentu Namaszczenia olejem chorych. Obecnie na stałej liście znajduje się 13 osób oraz kilka osób dochodzi na Święta.