Historia

Po II wojnie światowej do miejscowości tworzących obecna parafię przyjechały rodziny z kresów wschodnich (przeważnie spod Lwowa). Parafia powstała 24 sierpnia 2001 r. na mocy dekretu bp. Adama Dyczkowskiego. Została wydzielona z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Żarach. Ważnym wydarzeniem w życiu parafii  jest dorocznym przegląd pieśni i piosenki religijnej ANGELANA odbywający się przeważnie w czerwcu i połączony z festynem.

Kościoły (Msze św. w niedzielę)

OLBRACHTÓW – pw. św. Michała Archanioła (8.00, 12.00)

Bud. na przełomie XIV-XV, gotyk, pośw. 4 października 1992 r. przez bp. Pawła Sochę.

PIOTRÓW– pw. św. Michała Archanioła (10.00)

Gotycki, bud. XIII w. z kamienia polnego, jednonawowy, przebud. w wiekach XVII i XVIII, dzwonnica z 1884 r., remontowany w 1986 r.

Terytorium parafii

Olbrachtów, Piotrów

Poprzedni proboszczowie

ks. Ludwik Lewandowski – 24.08.2001 r.

ks. Zygmunt Czepirski – 1.08.2005 r.

ks. Adam Tablowski – 1.08.2015 r.

Wizytacje kanoniczne

2005 r. (bp Paweł Socha), 2011 r. (bp Paweł Socha), 2018 r. (bp Tadeusz Lityński)